De logistiek manager van de toekomst? Die bestaat niet!

1 minuut
77

Logistiek is een uitdagend en dynamisch vak. Het eist heel wat van mensen om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten in tijd én ruimte. Maar de uitdagingen worden nog veel groter. En vooral ook: anders. Zo anders, dat de logistiek manager zoals we die nu kennen, geheid gaat verdwijnen.

Meer dan ooit maatwerk

Logistiek wordt meer dan ooit maatwerk. Enerzijds doordat de technologische mogelijkheden toenemen, anderzijds doordat consumenten steeds hogere individuele eisen stellen. Qua timing, snelheid én milieubelasting. Zij nemen leveranciers en de rest van de keten mee in hun kielzog. Als logistiek manager moet je daarop inspelen. Dat betekent dat planningen steeds flexibeler worden. Zekerheden verdwijnen – behalve de zekerheid dat te ver vooruit kijken onmogelijk is. Voor mensen dan, want voorspellende algoritmes spelen een steeds grotere rol.

Van verkokering naar openheid

Milieubewust transport? Van alles, van elke plek, en tot iedere voordeur, op ieder gewenst moment? Dat krijgen we alleen voor elkaar als we gaan delen. En dan niet alleen de weg, maar ook de opslag- en transportmiddelen. En vooral: informatie. Want wat we nu nog graag onder de pet houden, wordt straks de belangrijkste sleutel tot een succesvolle samenwerking. En samenwerken zal wel moeten. De deeleconomie bereikt ook het bedrijfsleven, openheid wordt het devies en toegang wordt veel belangrijker dan het bezit van de hele keten.

Hightech data-expert en mensenmens

Wie als logistiek manager in control wil blijven, zal zich dus tot een brede, creatieve professional moeten ontwikkelen. Iemand die expert is op het gebied van data en planning, en tegelijk voeling houdt met de mensen achter die data. Dat zijn leveranciers en consumenten, maar óók de mensen die het werk uiteindelijk verzetten. Hun aandeel in de keten wordt kleiner als we meer automatiseren, maar tegelijkertijd wordt hun aandeel ook belangrijker. Zij doen immers wat niet geautomatiseerd kán worden. En daarmee houden ze het maatwerk op koers.

Bekijk ook de toolkit

speciaal voor financials

20+ tools, downloads, podcasts, checklists en whitepapers!

Lees ook eens deze:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken