De verborgen oorzaken van verzuim

2 minuten
489

Stel, je organisatie werkt aan een goed ziekteverzuimbeleid. Dan moeten de HR-professionals zich verdiepen in cijfers. Hoe hoog is bijvoorbeeld jullie verzuimpercentage? En hoe is dat precies opgebouwd? Hoeveel van de medewerkers verzuimen er heel vaak of heel lang? In hoeveel procent van de gevallen ligt dat verzuim heel laag? En hoe groot is de groep die wat dat verzuim betreft de nul vasthoudt?

Dit soort cijfers zijn belangrijk. Want het Nederlands gemiddelde laat iets interessants zien. De groep werknemers met een hoog verzuim is vrij klein: het gaat om gemiddeld 15% van het totaal. Maar omdat deze mensen per jaar 4 keer of meer ziek zijn, en dan vaak meer dan 40 dagen, zorgen ze voor maar liefst 60 tot 90% van alle verzuimdagenziektemeldingen. Hoe groot is die groep bij jou? En wat zijn de kosten? Het is maar beter om deze cijfers bij de hand te hebben.

Kosten verzuim onbekend

Helaas, bedrijven tasten wat dit betreft nog te vaak in het duister. Het blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van ArboNed onder 2300 werkgevers in organisaties tot 500 medewerkers. De hoogte van het verzuim, dat hadden die ondernemers nog wel op hun netvlies. Maar dat was dan ook alles. Want hoeveel dat verzuim hun ieder jaar kostte – maar liefst 90% van de ondernemers had geen idee.

Ook HR bekijkt ziekteverzuim vaak met een troebele blik. De oorzaak: versnipperde HR-software. HR verzamelt verzuimdata, maar hanteert daarbij voornamelijk verzuim-software. Logisch, zou je zeggen, maar het leidt tot een kokerview. Want voor een goed overzicht kan HR veel meer bronnen aanboren. En dan niet alleen salarissystemen en verlofregistraties, maar ook ongevallencijfers en cijfers van storingen.

HR-analytics

Voeg al die systemen samen en er ontstaat een krachtige HR-tool: HR-analytics. Die geeft een beter beeld van verborgen verzuimoorzaken. Dat bleek bijvoorbeeld bij een productiebedrijf waar al die data naast elkaar werden gelegd. Opeens werd een correlatie zichtbaar tussen ongevallen en storingen van machines. Omdat de technische dienst die storingen moest verhelpen, ontstond er onrust. De medewerkers konden zich moeilijker concentreren op hun werk, raakten gestresst en lieten steken vallen. Dat leidde tot meer ongevallen.

De moraal: staar je als HR medewerker niet blind op haar HR-gegevens, maar verbreed je blik. Die brede blik leidt tot een scherper zicht op ziekteverzuim.

Lees ook: 5 ½ tips voor het succesvol inrichten van HR-analytics

Bekijk ook de toolkit

speciaal voor HRM professionals

20+ tools, downloads, podcasts, checklists en whitepapers!

Lees ook eens deze:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken