Teamrollen herkennen is constructief hokjesdenken

2 minuten
551

Bijna niemand werkt nog op een eilandje. Kennis wordt in toenemende mate gedeeld en samenwerking verloopt steeds vaker in (management-, project- of afdelings-)teams. Geoliede en diverse teams blijken succesvoller. Maar hoe bepaal je de juiste mix? Met de teamrollen van Belbin!

Waarom draait het ene team gesmeerd en is bij het andere de sfeer om te snijden? Waarom zet de ene collega bij elke verandering de hakken in het zand, zwijgt een ander, en begint een derde te kwispelen zodra het over ‘innovatie’ gaat? Waarom ontpopt de één zich als toekomstkijker die potentiële business ver van tevoren ruikt, terwijl de ander (historische) cijfers tot achter de komma weet te duiden?

De verschillen komen bijna allemaal voort uit basiscompetenties en diep verankerde gedragsstijlen. Die bepalen hoe we ons uiten, hoe we met andere mensen en vraagstukken omgaan. Ze staan vaak mede aan de basis van de rangorde in een team. En dan interfereren de verschillende stijlen ook nog eens in de omgang met collega’s en/of klanten.

Bewustwording van teamrollen

Vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen inbreng in het team.  Terwijl juist bewustwording ons op weg kan helpen om gesmeerder samen te werken. Het  teamrolmodel van de Britse wetenschapper Meredith Belbin is een constructieve en beproefde methode om daarmee aan de slag te gaan. Een vorm van hokjesdenken die op vrijwel iedere groep mensen van toepassing is.

De negen rollen die Belbin beschrijft vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zwakke kanten van een teamlid, omschrijft hij als ‘toelaatbare zwakheden’. Deze worden gecompenseerd door andere teamleden.

Geen blauwdruk

Een blauwdruk voor het ideale team bestaat niet. Het hangt helemaal af van wat het team moet bereiken. Maar voor vrijwel alle effectieve teams geldt, dat ze diverse zijn wat betreft karakters, stijlen en basiscompetenties. Bij het uitvoeren van een project is er bijvoorbeeld iemand nodig met goede ideeën, maar ook iemand die structuur aanbrengt. Weer een ander zal moeten controleren of de afgesproken acties daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Verschillen respecteren

Belangrijk voor goede interactie is ook dat afzonderlijke leden hun eigen stijl en die van anderen herkennen en verschillen respecteren. Twee haantjes in een hok: iedereen kan aan zien komen dat dit tot botsingen leidt. Zet uitsluitend creatieve karakters bij elkaar en de kippen zullen alle kanten opvliegen, maar zelden de goede.

Als je een team gaat formeren, raadpleeg dan (al is het maar door de oogharen) deze vereenvoudigde versie van het teamrollenmodel van Belbin!

Bekijk ook de toolkit

speciaal voor financials

20+ tools, downloads, podcasts, checklists en whitepapers!

Lees ook eens deze:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken